1.263.600₫

Đầu dò cặp nhiệt điện mũi kim ( kiểm tra nhiệt độ của thực phẩm, cao su,chất rắn) Model: R2505 ...

Chia sẻ: