Đầu dò cặp nhiệt độ (dùng cho nhiệt kế ghi dữ liệu SD-947) Model: R2930 Hãng...

Chia sẻ: