6.447.600₫

Kìm cặp kẹp đo dòng xoay( 500A) chiều với đầu dò nhiệt độ true RMS Model: R5030 ...

Chia sẻ: