7.419.600₫

Kìm kẹp đo dòng xoay( 1000A) chiều với đầu dò nhiệt độ true RMS Model: R5040 ...

Chia sẻ: